När solen ger mer elektricitet än du hinner använda

I Bangladesh har solenergin kommit långt. Över sex miljoner hem har solpaneler på taken och fler är på gång. Väldigt många hushåll saknar dock tillgång till det nationella elnätet och använder fossila bränslen och ved för ljus och elektricitet.

Prisbelönta bolaget SOLshare har tagit fram en lösning som ger hushåll och företagare möjlighet att dela elektricitet med varandra. Företaget har etablerat massor av mikronät i landet, distribuerade elnät som kopplar ihop hushåll och byar, ett hus i taget.

Ett helt nytt sorts problem har dykt upp på grund av att landet har så mycket solenergi och batterier. Vad gör du när batterierna är fulla men solen skiner och solpanelerna fortsätter producera elektricitet?

SOLshare, set up in 2014, aims to stem the waste of more than a billion dollars in energy each year when home battery storage systems connected to solar panels reach capacity and excess solar power generated goes unused, its officials said.

Reuters: Bangladeshi solar-sharing start-up aims to cut power waste

Al Jazeera presenterar här (med väldig entusiasm) SOLshares ekonomisk-tekniska lösning för att dela elektricitet mellan hus och byar, “Swarm Electrification” som de kallar det, och som tar vara på den överskottsel som produceras i den solintensiva regionen.

Solenergin har också gett bönder möjlighet att ersätta bensindrivna bevattningssystem med soldrivna motsvarigheter och göra sig fria både från föroreningar och bränslekostnader.

Bildkälla

Lämna ett svar