Kol, olja och gas är värre på alla sätt

Tusen gånger så mycket råmaterial. Orsakar krig. Sjutton gånger så många döda djur. Beroendeframkallande engångsartiklar. Dödar människor! Kol, olja och gas är världens största problem och de är så mycket värre än allt annat att diskussioner om alternativen måste ses som lurendrejeri.

I samhällsdebatten diskuteras detaljer istället för det väsentliga. Brist på mineraler? fåglar som dör av propellrar?? och utsikten vid stränder??? När slutade mänsklighetens undergång intressera journalisterna?

Råmaterial

Kol, olja och gas kräver tusen gånger så mycket råmaterial som fri energi. Låt oss först avsluta beroendet av fossila bränslen och finjustera den sista promillen när koldioxidutsläppen är noll.

Engångsartiklar

Bensin, diesel, värme och elektricitet från gas, kol och olja är beroendeframkallande engångsartiklar. Vi kan förbränna bensin en gång, sen krävs det ny bensin. När vi anslutits till den ryska gasen är vi fast i beroendet tills vi byggt ett helt nytt energisystem.

Krig

Olja och gas står bakom de största och flesta konflikterna sedan nittonhundratalets början. Första och andra världskriget, Rysslands invasion av Ukraina, krigen i Irak, konflikterna i Sudan, kriget i Jemen, konflikten i Nigerdeltat som hållit på sedan 1990- talet med flera.

Döda djur

År 2006 dödade kol, olja och gas runt 14,5 miljoner fåglar, kärnkraften ungefär 327 000 och vindkraft sjutusen. Fokus på det verkliga problemet tack!

The study estimates that wind farms and nuclear power stations are responsible each for between 0.3 and 0.4 fatalities per gigawatt-hour (GWh) of electricity while fossil-fueled power stations are responsible for about 5.2 fatalities per GWh. Within the uncertainties of the data used, the estimate means that wind farms killed approximately seven thousand birds in the United States in 2006 but nuclear plants killed about 327,000 and fossil-fueled power plants 14.5 million. 

Renew Economy: Want to save 70 million birds a year? Build more wind farms

Döda människor

Varje år dödas flera miljoner människor på grund av luftföroreningar från kol, olja och gas, mycket värre än något krig i modern tid (folkmordet i Rwanda dödade ungefär en miljon människor). En studie som letts av forskaren Lelieveld uppskattar talet till 3,6 miljoner, professor Vohres forskarlag bedömer att det är så många som 8,7 miljoner människor. Flera miljoner döda människor…varje år!

Ansvar

Industrin bär ansvaret för koldioxidutsläppen, kol, olje- och gasindustrin. Vi ska reglera, beskatta och ställa dem till svars för deras skadliga beteende. Varför får de sälja tjänster och produkter som skadar människor? Varför får de utvinna bränslen överhuvudtaget?

Rikards andra lag

Alltså…

Kol, olja och gas är världens överlägset största problem och de är så mycket värre att all diskussion om alternativen måste ses som villfarelse. Ägna tid, uppmärksamhet och energi åt att eliminera dessa tre så får vi privilegiet att lösa de andra problemen sen.

4 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar