Hur många batterier behöver Sverige

För att försörja Sverige med elektricitet på vintern, på kvällar och när vinden inte blåser behöver vi lagra energi. Sverige har ett enormt batteri i form av vattenkraft som kan generera cirka 65 terawattimmar elektricitet per år.

Trots vattenkraftens lagringskapacitet har vi anledningar att investera i batterier. Vi behöver…

  • balansera elnätet med lokal lagring (minskar även behovet att snabbt behöva bygga ut elnätet) och jämna ut flaskhalsar,
  • minska behovet av elöverföring från norr till söder och göra hushållen mindre exponerade för prishöjningar,
  • öka hushållens oberoende av elpriser, elnät och operatörer,
  • öka landets oberoende av el och värme från andra länder och aktörer.

Hur mycket batterier behöver vi

Hur mycket elektricitet behöver vi lagra som en följd av utbyggnaden av solenergi och vattenkraft?

Enligt analysföretaget RethinkX behöver ett område som New England, med liknande natur och förutsättningar som Sverige, tillgång till 89 timmars elektricitet för att täcka behovet när solpaneler och vindkraftverk inte genererar något.

”89 average demand hours of battery energy storage capacity”

Rethinking Energy 2020-2030 (pdf, RethinkX)

Vindkraftens lagringsbehov

10 GW vindkraft ger 27,5 TWh elektricitet => 2,75 TWh per GW kapacitet (vindkraft)

68 TWh (det vi behöver) / 2,75 = 24,7 ≈ 25 GW kapacitet

25 GW * 89 h ≈ 2,2 terawattimmar i lagringskapacitet

Solenergins lagringsbehov

1,6 GW solenergi ger 1,1 TWh elektricitet => 1100 / 1,6 = 0,688 TWh per GW kapacitet (solenergi)

36 TWh (det vi behöver) / 0,688 ≈ 52 GW kapacitet

52 GW * 89 h ≈ 4,6 terawattimmar i lagringskapacitet

Totalt

2,225 + 4,628 ≈ 6,9 terawattimmar i lagringskapacitet

Om vi utgår ifrån Northvolt Mobile, ett batteri som lagrar 1400 kilowattimmar hamnar vi i närheten av fem miljoner batterier.

6 583 000 000 000 Wh / 1 400 000 Wh = 6 583 000 / 1,4 ≈ 4 700 000 Northvolt Mobile- batterier

Batterilagring

2 miljoner

  • 1 miljon till hushåll
  • 1 miljon – kommuner mer oberoende, transportflottan/ laddreserven

Vad innebär det, behöver vi batterier för att klara av uppväxlingen som femårsplanen beskriver?

Hur mycket batterilagring behöver vi till femårsplanen?

Södra Sverige

5 miljoner batterier

Elbilar

Snabbare att bygga ut än elnät

Billigare än elnät

Dubbelriktad elektricitet

En elektrifierad fordonsflotta är ett formidabelt lagringsverktyg. I samband med uppväxlingen till fri energi etablerar vi en infrastruktur för dubbelriktad elektricitet. Bilar kan ladda hushållsbatterier eller andra bilar.

Bensinmacken försvinner

I det långa loppet kommer det mesta som använder el att ha ett batteri (och sannolikt en datorprocessor). Lampor, högtalare, elvispar och dammsugare kommer mer och mer likna datorer och mobiler, utan sladd, med sensorer som ger kunskap om platsen de befinner sig på.

Den tekniska utvecklingen rör sig mot dubbelriktad el. Apparater kan då ladda varandra. Allt som har ett batteri kommer kunna ladda allt annat som har ett batteri. Elcyklar laddas från bilar, tåg som tar emot el från bilar på parkeringsplatsen vid stationen och bilar som laddar bilar.

Att ladda från batterier, laddstolpar eller vanliga eluttag är oändligt mycket smidigare än att åka till en speciell plats för att fylla på, en bensinmack. Istället för tiotusen bensinmackar får vi miljarder batterier och uttag att ladda ifrån.

Batterier har även den fördelen att de kan bytas ut och flyttas.

Först sker det experimentellt med effektivitetsförluster och krångel men i takt med att denna marknad tar fart kommer vi se en mängd innovationer och nya energiverktyg. Det handlar om den potentiellt största konsumentmarknaden i världen vilket innebär en uppsjö av enklare, smidigare och billigare prylar. Batterier och solpaneler är de första energiverktygen på denna produktmarknad.

För att lösa klimatkrisen krävs en klar bild av framtiden

Bildkälla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *