Kostnadskurvan för elbilar inte en del av Trafikverkets analys

Kostnadskurva Kostnadskurvan för elbilar visar hur kostnaden för att bygga elbilar förändras över tid. Det handlar främst om kostnaden för

Läs mer