Handlingsplan

Sverige ersätter kol, olja och gas med massiva investeringar i

 1. Solenergi
 2. Vindkraft
 3. Batterilagring

Investeringarna görs på alla nivåer; i EU, Sverige, regionerna, kommunerna, bostadskvarter, industriområden, höghus, villor och radhus. Med nationella investeringar i solpaneler, vindkraftverk och batterilagring mångdubblar vi el-tillgången för hushåll, transporter och industri.

Parallellt sparar vi mer och mer fossila bränslen. För varje kilowattimme solenergi och vindkraft minskar vi motsvarande mängd kol, olja och gas.


Utsläpp är problemet

Problemet är koldioxidutsläpp och metanutsläpp. Grow är inriktat på koldioxidutsläpp som huvudsakligen kommer från fossila bränslen och det är dem vi ersätter.

Elektrifiering är nyckeln

Nyckeln till att lösa klimatkrisen är tillgång till elektricitet. Den enorma mängd åtgärder som krävs för att lösa klimatkrisen möjliggörs genom att öka mängden el i det svenska samhället.

Energiväxling

För varje solpanel och vindkraftverk vi sätter igång sparar vi kol, olja och gas som skulle använts för att få fram samma el.

Energiväxling

Resultatet av energiväxlingen är minskade utsläpp. Obs! det är 👉skiftet👈 som är det viktiga!

 • att ersätta kol/olja/gas med solenergi och vindkraft
 • ersätt oljepannan mot en eldriven värmepump i klubblokalen
 • byt en bensinbil mot en elbil
 • i hemmet, använd solpanel + batteri för att ladda mobilen istället för i vägguttaget

Hur mycket elektricitet behövs

2020 använde svenskarna 160 terawattimmar elektricitet. För att växla kol, olja och gas till el kommer vi behöva 264 terawattimmar elektricitet, alltså 104 terawattimmar mer än idag.

104 terawattimmar

36 TWh från solpaneler ≈ 2 800 000 solanläggningar
68 TWh från vindkraftverk ≈ 11 000 vindkraftverk

Det är en uppskattning i överkant för att ha marginal i våra målsättningar. Flera miljoner solanläggningar innebär en kombination av miljöer, till exempel paneler på villatak, på tak i industriområden, längs motorvägar och i solcellsparker.

Tidslinje

Planen innebär att vi dubblerar produktionen av solpaneler, vindkraftverk och batterier årligen i fem år. Parallellt med uppväxlingen i elproduktion begränsar vi användningen av fossila bränslen.

År 5

Hälften av det totala behovet/ målet tillverkas, det vill säga 1 400 000 solanläggningar och 5500 vindkraftverk. Hälften av förbrukningen av fossila bränslen avslutas.

År 4

700 000 solanläggningar och 2750 vindkraftverk tillverkas vilket motsvarar en fjärdedel av vårt mål. En fjärdedel av förbrukningen av fossila bränslen avslutas.

Tillverkning av vindkraftverk

År 3

350 000 solanläggningar och 1375 vindkraftverk tillverkas vilket motsvarar en åttondel av behovet. En åttondel av förbrukningen av fossila bränslen avslutas.

År 2

175 000 solanläggningar och 680 vindkraftverk tillverkas vilket motsvarar en sextondel av målet. Drygt sex procent (en sextondel) av förbrukningen av fossila bränslen avslutas.

Tillverkning av solpaneler

År 1

År ett tillverkar vi 90 000 solanläggningar och 340 vindkraftverk, alltså drygt tre procent av våra mål. Även drygt tre procent av förbrukningen av fossila bränslen avslutas.

Femårsplanen i korthet

Avgränsningar

Grows femårsplan är inriktad på de svenska sektorer som idag orsakar CO2-utsläpp och som kan ersättas med elektricitet. Planen berör alltså inte skogs- eller jordbruk, inte heller avfallshantering eller uppvärmning av bostäder.

Lagring

Buffertar i olika storlekar, hushåll, kvarter, stadsdelar, kommuner och städer.

Korttidslagring

Batterier

 • Hushåll och lokaler
 • Bilar

Hur många?

Långtidslagring

Vätgas

Vattenkraftverk

 • Älvar
 • Gruvor

Tryckluft

Finansiering

Planen utgår ifrån nationella investeringar i solenergi, vindkraft och batterilagring i storleksordningen 60 miljarder per år, alltså väsentligt mindre än statens åtgärder under pandemin.

Resultat och effekter

Genom att ersätta användningen av kol, olja och gas i Sverige med solenergi, vindkraft och batterilagring minskar vi koldioxidutsläppen med cirka 35 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar runt 65% av Sveriges totala utsläpp.

Den viktigaste följden av femårsplanen är att vi ökar accelerationstakten på omställningen globalt. Priset på solenergi, vindkraft och batterilagring kommer sjunka ännu mer och snabbare…överallt!

En annan positiv följd av denna enorma insats är att svensk industri, helt elektrifierad, kommer kunna producera och leverera energiverktyg med helt utsläppsfria metoder. På fem år bygger vi upp kapacitet att producera en och en halv miljon solpaneler och nära 100 000 batterier om året och har elektricitet att driva denna produktion helt utan koldioxidutsläpp.

Grows femårsplan är inte speciellt detaljerad eller komplex trots att både problemet och lösningen är det. Hur går det ihop?

Komplexitet och detaljer har samhället gott om men vi människor är trots det förvirrade och oroliga. För att agera krävs klarhet och energi. Femårsplanen visar en tydlig väg framåt och målsättningen ger oss inspiration.

Att vi bara tar upp en liten del av alla data som finns om klimatkrisen betyder inte att vi är okunniga. Grows mål och planer bygger på vetenskapliga rön och forskningsmetoder. Skillnaden är att vi ofta länkar till forskningen istället för att presentera den i vårt material.

Femårsplanen är i första hand ett pedagogiskt verktyg som ska hjälpa människor att agera. Därför är vi försiktiga och presenterar de perspektiv som vi tror bidrar till det.