Batterisamhället

Batterisamhället beskriver batteriteknikens och samhällets parallella utveckling. Boken målar en bild av världen vi är på väg mot, hur den fungerar, val vi står inför och vilka konsekvenser denna utveckling kan få.

Utvecklingen (vad händer)

Framtid

  • Mikronät
  • Drönare som lampor
  • Samhället som skapas, från storskaligt centraliserat till småskaligt distribuerat
  • Självgående vattenrening , underhåll, bevattning…
  • Tusentals löst sammankopplade små elnät

Vad innebär utvecklingen och hur kan vi förhålla oss till den

  • Ömsesidig öppenhet
  • open – open energy protocol
  • Commons = bistånd
  • Empati, omtanke och ansvar

Ömsesidig öppenhet

Tillit bildas i det jämlika mötet, när

open – open energy protocol

open, kortform för open energy protocol, är en uppsättning regler för kommunikation mellan batterier. Protokollet visar vilken information batterier kan skicka och ta emot.

Vad innebär det? För första gången rör sig den konstruerade världen med oss och blir en del av livets väv.


Vill du ha ett meddelande när boken är klar?