Batterilagring växer snabbt och vi är på väg mot en väldigt annorlunda energimarknad

Vad händer Försäljningen av stationära batterier ökar snabbt. Fyra gånger fler har beviljats grönt avdrag för att installera energilagring i

Läs mer