Mikronät i Zambia

Vad händer

Staden Nyimba i östra Zambia har ett mikronätverk med solpaneler som producerar elektricitet, ett batteri som lagrar elektriciteten och ett lokalt elnät

Kontext

Nyimba har ett tak med solpaneler, en växelriktare för att omvandla elektriciteten samt batterier för att tillhandahålla elektricitet kvällar och nätter. Det lokala mikronätet når 150 hushåll och kan försörja ett hus med elektricitet till ett par lampor och kanske till att ladda en mobil. 15 mikronät av detta slag som finns runt om i Zambia har etablerats av det idéburna företaget Standard Microgrid.

Muguarmeno i Zambia

Från containern förs elektriciteten ut till de 150 kunderna via tre ledningar på telefonstolpar. De flesta har bara råd att köpa det billigaste paketet som räcker för att driva ett par glödlampor. Paketet kostar 2–3 kwacha per dag (motsvarande 1,50 kronor).

Vad har det för betydelse

Kanske är den solcellsdrivna vattenpumpen i Chiriwe ett litet bevis på att det går att frikoppla ökat välstånd från ökade utsläpp. Den gör sitt jobb lika bra som om den hade drivits av ett dieselaggregat. Utsläppen minimeras samtidigt som byborna slipper lägga stora pengar på att köpa bränsle.

SvD: Smarta krokodilskyddet förändrade deras liv

Utmaningen är att hitta medel till en storskalig utbyggnad av regionala mikronät i länder som Zambia.

I nyheterna

Lämna ett svar