”All of those materials we put into a battery and into an EV don’t go anywhere. They’re all still there.”

Vad händer Redwood Materials utvecklar metoder och verktyg för att återvinna litiumjonbatterier och skapa ett kretslopp för mineraler och råmaterial

Läs mer

Batterilagring växer snabbt och vi är på väg mot en väldigt annorlunda energimarknad

Vad händer Försäljningen av stationära batterier ökar snabbt. Fyra gånger fler har beviljats grönt avdrag för att installera energilagring i

Läs mer