Om Grow Sverige

Vi människor bryr oss om varandra och tar ansvar, både för oss själva och för varandra. Vi växer tillsammans!

Grow är ett modernt nätverk som verkar för en frisk natur och ett friare liv. Vi satsar på

  • solenergi,
  • vindkraft
  • och batterilagring

för att på fem år byta ut kol, olja och gas.

Grow Sverige drivs av Rikard Linde, en naturvän med bakgrund i datalogi.

Ägande och finansiering

Grow Sverige arbetar självständigt och fritt från inflytande från företag och lobbyorganisationer. Vi försörjer arbetet med egna pengar och resurser.

Rikard äger domänen growsverige.se.

Data

De flesta foton på sajten kommer ifrån Pixabay, Pexels eller Openverse. Ibland fotar vi själva.

Remix och återanvändning

Återanvänd gärna materialet på growsverige.se. Du har rätt att bearbeta information på sajten på villkoret att du klart anger källan.

Hänvisa till källan med en webblänk till ursprungsmaterialet eller genom att skriva ut webbadressen, så här

Källa: https://growsverige.se/om

Om du vill använda informationen för något kommersiellt kan du skicka en förfrågan till rikard@growsverige.se

När du gör om materialet, till exempel klistrar in en emoji på en bild eller kopierar text till en bok, så gäller att du publicerar resultatet på samma villkor. Då kan andra bygga vidare på det fina du har gjort 🙂

För en del material på sajten gäller andra villkor vilket anges i anslutning till materialet.

Kontakt

Epost

rikard@growsverige.se

Mastodon

@grow@mastodon.nu

Värdegrund

Utgångspunkten för Grows arbete är att vi människor bryr oss om varandra. När någon faller räcker vi fram en hjälpande hand. När människor växer gör vi det på varandras axlar.

Från denna enkla grund härrör andra demokratiska värderingar som ansvar, jämlikhet och frihet.

Kopplingen till fri energi är att när vi kan bygga och forma vår egen el och värme blir vi starkare, när vi inte är beroende av bränslen, elnät eller elpriser. Solenergi, vindkraft och batterilagring gör oss fria att hjälpa, både oss själva och varandra.

Rekommenderad läsning

Electrify av Saul Griffith

Rethink Energy av Tony Seba (pdf)