”All of those materials we put into a battery and into an EV don’t go anywhere. They’re all still there.”

Vad händer Redwood Materials utvecklar metoder och verktyg för att återvinna litiumjonbatterier och skapa ett kretslopp för mineraler och råmaterial

Läs mer

Lokal energi inbakad i den fysiska verkligheten, Solar Punk FTW!

Maria Starck tipsade om denna fantastiska video om Solar Punk, en anarkistisk rörelse för en livsbejakande grön samhällsutveckling. Inriktningen är

Läs mer