open energy protocol (open)

open energy protocol är en uppsättning regler för kommunikation mellan batterier. Protokollet visar vilken information som överförs när batterier kommunicerar, till exempel

  • vilka signaler ett batteri skickar när det tar emot elektricitet
  • batteriets lagringskapacitet
  • överföringshastighet
  • vad batteriet kan ta emot
  • vad batteriet kan skicka

Syftet med protokollet är att batterier ska kunna kommunicera med varandra och att överföring av elektricitet kan ske både till och från ett batteri.