open energy protocol (open)

open energy protocol är en uppsättning regler för kommunikation mellan batterier. Protokollet visar vilken information som två batterier skickar och tar emot när de kommunicerar med varandra, till exempel

  • när ett batteri tar emot elektricitet
  • när ett batteri skickar elektricitet
  • total lagringskapacitet
  • kapacitet just nu
  • överföringshastighet
  • vad batteriet kan ta emot
  • vad batteriet kan skicka
  • vilken sorts anslutning
  • pris/ avtalsvillkor
  • licens för denna information (cc)

Syftet med protokollet är att batterier ska kunna kommunicera med varandra och att överföring av elektricitet kan ske både till och från ett batteri.