Södra Australien kopplar elbilar till hushåll och elnät

Vad händer

I australiensiska området Capital Territory som redan har hundra procent fri energi innebär utvecklingen av elbilar och Vehicle to Grid- teknologier att vindkraft och solenergi kan användas utan elnät eller fysisk infrastruktur.

Kontext

Mjuk infrastruktur som virtuella elnät (batterier och energiverktyg som kopplas samman) är nästa steg när en stadsdel eller kommun producerar den elektricitet de behöver. Genom att elbilarnas batterier görs dubbelriktade kan hushåll och elnät stödjas av bilarnas tillgängliga kapacitet.

EvoEnergy, which owns and operates about 50,000 power poles and more than 5,000 kms of overhead and underground cables in the ACT, has been hosting a landmark trial of V2G technology over the past two years, featuring 51 Nissan Leaf EVs.

Renew Economy: Electric vehicles: Batteries on wheels can make grid smaller, says network owner

Vad har det för betydelse

Vid en bristsituation kan ett hundratal bilar kopplas in till ett lokalnät eller en industri. På så sätt går det att försörja områden med elektricitet utan att bygga fysisk infrastruktur.

The trial is significant because V2G technology is seen as a potential key component of a future grid where wind and solar is providing the bulk, if not all, of the electricity supply, and demand needs are being managed by short and long duration storage.

Billing says the beauty of bi-directional charging will be its ability to turn EVs into an asset rather than a liability, feeding power back into the grid rather than drawing down at peak times.

Renew Economy: Electric vehicles: Batteries on wheels can make grid smaller, says network owner

Vehicle to Grid kan fungera som en schweizisk armékniv för elförsörjning, lagring och distribution.

“The opportunity really is unlocking what priorities are going to be in place in terms of whether it’s a frequency service, a demand response service, or arbitrage from solar in the middle of the day to that evening.

Renew Economy: Electric vehicles: Batteries on wheels can make grid smaller, says network owner

I nyheterna

Lämna ett svar