Solenergi som fungerar utanför elnät

Vad händer

Bostadskvarter och byar i världen som använder solenergi utan koppling till något elnät, off-grid, är nöjda med vad de får ut av teknologin men de möter flera svårigheter.

Kontext

En ny undersökning från det amerikanska analysföretaget 60 Decibels belyser off-grid solenergi. Analysen tar upp utmaningar som de fristående systemen ställs inför, till exempel lönsamhet, kundtjänst, lån och könsskillnader. De flesta användare är nöjda och säger att deras liv förbättrats avsevärt tack vare off-grid solenergi.

Sollyktan är den produkt som gjort störst skillnad på människors livskvalitet. 64 procent av de svarande sa att den har förbättrat deras livskvalitet väldigt mycket, två procentenheter mer än solpaneler.

Sollykta- nyckeldata

58 procent av tillfrågade företagare hade fått högre inkomst som en följd av tillgången till elektricitet.

74 procent hade tagit ett lån för att finansiera köp av energiverktyg som sollyktor och solpaneler.

78 procent kvinnor och 75 procent män var förstagångsanvändare av elektricitet.

Andel med tillgång till off-grid-teknologier

Vad har det för betydelse

En stor del av världens befolkning använder elektricitet för första gången från enskilda solpaneler eller ett mikronät. Vi ser konturerna av en elektrifierad framtid utan elnät.

Elektricitet ger människor tillgång till fläktar och vattenpumpar. De kan tillaga mat utan att samla ved, utan att orsaka utsläpp eller ta skada av röken. Belysning är inte längre en löpande kostnad för stearinljus.

Solenergi för hushåll- nyckeldata

Källor

Lämna ett svar