Indien som modell för uppväxlingen

Energiexperten Michael Barnard har tidigare skrivit en lista med åtgärder som krävs för att lösa klimatkrisen.

 • Electrify everything
 • Overbuild renewable generation
 • Build continent-scale electrical grids and markets
 • Build pumped hydro and other storage
 • Plant a lot of trees
 • Change agricultural practices
 • Fix concrete, steel, and industrial processes
 • Price carbon aggressively
 • Shut down coal and gas generation aggressively
 • Stop financing and subsidies for fossil fuel
 • Eliminate HFCs in refrigeration
 • Ignore distractions
 • Pay attention to motivations

  The Short List Of Climate Actions That Will Work

I en analys tittar han på Indiens agerande och konstaterar att de kommit längre än vad som rapporteras.

Elektrifiera allt

Indien har en helt eldriven järnväg redan i år, först i världen. Till 2027 bygger man 50 000 elbussar framförallt genom att anpassa batteristorleken till rutterna istället för att alla ska ha maximal räckvidd. Mer än varannan trehjulig rickshaw drivs med elektricitet.

Visualisering av energiförluster

Överproducera fri energi

Genom att bygga 25 procent mer fri energi än dagsbehovet kan Indien hantera solenergins och vindkraftens föränderlighet och säkra tillgången till elektricitet och värme i de flesta scenarier.

Bygg elnät över kontinenter och marknader

Indien leder den globala utvecklingen av HVDC med mer än tiotusen kilometer kablar och en överföringskapacitet på 29 gigawatt. Planer finns att expandera elnätet med ytterligare 8000 kilometer HVDC och 42 000 kilometer High Voltage Alternating Current (HVAC)- kablar. På det sättet stärks kopplingarna till grannländer vilket främjar samarbete och stabilitet.

Bygg pumpkraft och annan energilagring

Pumpkraft i Indien ökar med en aktiv anläggning i Gujarat och två till som är under konstruktion. Indien har satt upp kapacitetsmål om 18,8 gigawatt pumpkraft till 2032.

According to NHPC CMD R K Vishnoi, “NHPC is currently working on developing PSPs with a total capacity of 20,625 MW across different states in the country.

Constructionworld.in: NHPC seeks 20,000+ MW in pumped storage ventures
Indien har stor kapacitet att bygga ut sin pumpkraft.

Plantera massor av träd

Indien har förlorat 40 procent av sin mangroveträd, och behöver en plan för att ersätta dem, som annars hindrar erosion och absorberar koldioxid från luften.

Ändra jordbruksmetoder

Indien använder traktorer för en stor del av sitt jordbruk. Ambitionen är att ersätta dessa med automatiserade teknologier som drönare för sådd och besprutning.

Fixa betong, stål- och industriprocesser

Indien har kommit långt med sin stålproduktion och är världens näst största stålproducent. Järn- och stålindustrin producerar årligen 282 miljoner ton stål. Landets strategi för stålproduktionen är ökad användning av stålskrot i eldrivna bågsugnar. Idag använder Indien stålskrot för 54 procent av sin stålproduktion och målsättningen är att öka det till 75 procent.

Prissätt koldioxid offensivt

Indiens process för att prissätta koldioxid är frivillig vilket minskar effektiviteten avsevärt. Det har lett till export av billiga utsläppsrätter som Indien med största sannolikhet kommer behöva i framtiden.

Despite the global trend towards adopting carbon pricing, India has been resistant, particularly to measures like the CBAM, preferring to fight these regulations rather than embracing carbon pricing itself. This stance may hinder India’s ability to participate effectively in a global economy that is increasingly moving towards stringent environmental standards. Adopting a more proactive approach to carbon pricing could not only help India in mitigating its own carbon footprint but also ensure its industries remain competitive on the global stage.

Clean Technica: India’s Report Card Against Short List Of Climate Actions Is Better Than Most Realize

Minska kol och gas- användning aggressivt

För ett år sedan satte den indiska regeringen stopp för nya kolprojekt för att istället satsa på solenergi och vindkraft. Utsläppsminskningar har ännu inte börjat synas i statistiken.

Avsluta finansering och bidrag till fossila bränslen

Indiens kol, olje- och gassubventioner var 32 miljarder dollar 2023. Att ta bort dessa subventioner är inte bara ett klimatmässigt imperativ utan även ett ekonomiskt. Minskade subventioner frigör stora resurser som kan användas till etablering av fri energi och elbesparande åtgärder.

Eliminera vätefluorkolföreningar i kylningssystem

Vätefluorkolföreningar är kemikalier som används i kylskåp och luftkonditioneringsaggregat. De är också potenta växthusgaser.

Indien har förbundit sig att minska dessa skadliga kylmedel men agerar långsamt.

Strunta i distraktioner

Uran, vätgasfordon, koldioxidavskiljning, infångning av koldioxid och syntetiska bränslen distraherar och Indien kan försörja sin befolkning med värme, transporter och elektricitet utan dem.

Varsebli underliggande motiv

Lobbying och påverkan från de aktörer som förlorar på elektrifiering kräver klarsynthet, ansvarstagande och mod från makthavare och allmänhet. Vi måste göra skillnad på verkliga lösningar och insatser som bara hjälper ett fåtal. Detta gäller hela mänskligheten, inte bara indier och svenskar.

Källor

Lämna ett svar