Kostnad för vindkraft

68 TWh

1 kr / 2 kWh => 2000 Wh per krona

68 000 000 000 000 / 2000 = 34 000 000 000

34 miljarder kronor

Lämna ett svar