Dags att växla upp!

Vi vet vad som är problemet och behöver inte ägna mer tid åt det. All debatt om konflikter, smältande polarisar och en hotfull framtid suger musten ur oss. Att knäcka sig själv med en timmes skrollande i sociala medier hjälper inte naturen att bli frisk.

Vi måste utgå ifrån varje människas kapacitet, att använda sin personliga energi och motivation där den gör mest nytta, att var och en ägnar sig åt rätt saker. Istället för dramatiken som förmedlas i medier kan vi lägga tid och uppmärksamhet på det konstruktiva, det som aktiverar oss.  Självklart ska vi agera i enlighet med forskningen och utgå ifrån verkligheten, inget nonsens.

Vi kan verka effektivt samtidigt som världshändelser passerar och samhällsutvecklingen har sin gång. Vi agerar 🙌 och låter andra vänta på bättre tider. Solpanel för solpanel, batteri för batteri och vindkraftverk för vindkraftverk, ett steg i taget drar vi undan det ekonomiska underlaget för olja, gas och kol. Vi har redan kommit långt och priserna fortsätter att sjunka snabbt. 

Vad händer på Grow kommande vecka?

👇Action points- saker DU kan göra👇

Vägen till en frisk natur är faktiskt enkel och rak och vi kan alla bidra. De större förändringarna kräver visst påverkansarbete för att få med kommuner, regioner och riksdagen, vilket vi självklart ska satsa på och ägna oss åt. Men det går också att sätta igång direkt

För en friskare natur hälsar
Rikard

Dela och berätta

Om du tycker det här är bra får du gärna berätta för en kompis och dela inlägget i Facebook, på Twitter och Instagram.

Lämna ett svar