Även havsbaserad vindkraft växer och vinner godkännande

Den föreslagna havsbaserade vindkraftsparken vid Kattegatt Syd har fått positivt gensvar från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vindkraftsparken, som är placerad sydväst om Varbergs kommun, 25 kilometer utanför Falkenbergs kust, omfattar 80 vindkraftverk som beräknas att producera omkring 4,7 TWh, cirka tre procent av Sveriges nuvarande elproduktion.

VTNU.se – Grönt ljus för Kattegatt Syd från Varbergs kommun

Lämna ett svar