Fri energi sysselsätter för första gången fler människor än fossilindustrin

Enligt en rapport från International Energy Agency (IEA) arbetar idag runt 33 miljoner människor globalt med fri energi, ett stort kliv framåt jämfört med nivåerna före coronapandemin.

“Countries around the world are responding to the current crisis by seeking to accelerate the growth of homegrown clean energy industries. The regions that make this move will see huge growth in jobs,” said IEA Executive Director Fatih Birol. “Seizing this opportunity requires skilled workers. Governments, companies, labour representatives and educators must come together to develop the programmes and accreditations needed to cultivate this workforce and ensure the jobs created are quality jobs that can attract a diverse workforce.”

IEA: Global energy employment rises above pre-Covid levels, driven by clean energy and efforts to strengthen supply chains

Rapporten innehåller uppskattningar av arbetskraftens storlek och fördelning, uppdelat i regioner och för olika tekniker. Den tar upp produktion av fossila bränslen och bioenergi; produktion, överföring, distribution och lagring i kraftsektorn samt slutanvändning, inklusive fordon och energieffektivitet för byggnader och industri. Rapporten beskriver även var dessa jobb finns samt hur många som är anställda i nya projekt jämfört med de som arbetar i befintliga energianläggningar.

IEA: World Energy Employment

(och ja vi vet, clean energy inbegriper fler energislag än fri energi)

OmVärlden: Förnybar energi skapade 700 000 nya jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *