Vad är det som orsakar utsläpp vid tillverkning av elbilar?

Elbilar är bättre för klimatet, inklusive utsläpp vid tillverkning. Men hur kommer det sig att elbilar orsakar större koldioxidutsläpp än bensinbilar när de tillverkas?

Grundorsaken är att batteriproduktion kräver mer råmaterial än traditionella förbränningsmotorer. Litium utvinns från stengruvor eller underjordiska saltreservoarer och den mesta energin som används vid utvinningen är fossila bränslen.

Mining raw materials like lithium, cobalt, and nickel is labor-intensive, requires chemicals and enormous amounts of water—frequently from areas where water is scarce—and can leave contaminants and toxic waste behind.

MIT Climate Portal: How much CO2 is emitted by manufacturing batteries?

Vid syntetisering värms råmaterial för batterier upp till mellan 800 och 1000 grader celsius, en uppvärmning som vanligen görs med fossila bränslen och orsakar koldioxidutsläpp.

Mängden utsläpp beror även på faktorer som

  • vilka material som används
  • hur materialen utvinns
  • vilka energikällor som används vid tillverkning

The vast majority of lithium-ion batteries—about 77% of the world’s supply—are manufactured in China, where coal is the primary energy source. (Coal emits roughly twice the amount of greenhouse gases as natural gas, another fossil fuel that can be used in high-heat manufacturing.)

MIT Climate Portal: How much CO2 is emitted by manufacturing batteries?

When you add this up over hundreds of miles, even though the U.S. electric grid isn’t currently carbon-free and even when accounting for the initial emissions associated with manufacturing the battery, electric cars still emit less CO2 than gas-powered cars. This is a key feature, given that, within the United States, the transportation sector produces the largest share of greenhouse gas emissions—nearly one-third of the country’s total emissions.

MIT Climate Portal: How much CO2 is emitted by manufacturing batteries?

Mängden råmaterial som används för fri energi är dock en droppe i havet jämfört med kolet, oljan och gasen. När vi ersätter det fossila med fri energi tar vi ett avgörande steg mot att lösa klimatkrisen.

Lämna ett svar