Lösningsmedel – Sveriges sjunde värsta utsläppare

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

På sjunde plats i Grows jämförelse finns lösningsmedel som totalt släppte ut 1,35 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2021.

F-gaser eller fluorerade gaser är fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC), svavelhexafluorid (SF6) och andra växthusgaser som innehåller fluor.

KTH: Utsläppen av fluorerade gaser och deras utsläppsminskning

Utsläpp av fluorerade gaser (f-gaser) uppstår vid läckage vid tillverkning, användning och skrotning av produkter som

  • kylsystem
  • luftkonditionering
  • värmepumpar
  • isolering som innehåller gaserna (inte vid användningen av gaserna i sig)

Även koldioxidutsläpp från användning av smörjmedel, lösningsmedel och paraffin, samt mindre utsläpp av lustgas ingår i denna kategori. Lösningsmedelsutsläpp kommer till exempel från användning av målarfärg.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Användning av fluorerade gaser i kylsystem…0,89
Paraffin- och smörjmedelsanvändning0,19
Lösningsmedelsanvändning0,15
Övrig produktanvändning (fyrverkerier, tobakrökning…)0,12
Totalt1,35
Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar