Svenska utsläpp minskade 2022

Vad händer

Sveriges utsläppsnivåer var tre procent lägre 2022 än 2021.

Kontext

Våra beräkningar av preliminära växthusgasutsläpp 2022 visar på en utsläppsminskning från den svenska ekonomin med 1,5 miljoner ton jämfört med året innan, säger Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Nedgången syns inom flera delar av ekonomin och förklas främst av utsläppsminskningar från hushållens personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen.

SCB: Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi minskar 2022
Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP i marknadspris och fasta priser
BranschUtsläpp av växthusgaserFörändring jämfört med 2021Förändring i procent
Jordbruk, skogsbruk och fiske8263-192-2
Utvinning av mineral864-18-2
Tillverkningsindustri13 798-448-3
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall6887-388-5
Byggverksamhet1722-249-13
Transportbranschen706578112
Övriga tjänster2732-349-11
Offentlig sektor367-32-8
Hushåll och ideella organisationer7826-611-7
Totalt49 523-1507-3

I nyheterna

Lämna ett svar