Global uppvärmning slutar när koldioxidutsläppen når noll

1. Ökande koldioxidutsläpp, accelererande uppvärmning

2. Konstanta koldioxidutsläpp, konstant värme

Det är den totala mängden utsläppt koldioxid som avgör, de sammanlagda koldioxidutsläppen, så hur det går till är inte så viktigt för vilken temperatur vi får (bara den totala mängden koldioxid som släpps ut).

3. Minskande koldioxidutsläpp, uppvärmningen saktar ner

4. Noll koldioxidutsläpp, uppvärmningen slutar

5. Minskad mängd koldioxid (globalt), uppvärmningen minskar

Global uppvärmning är proportionell mot den samlade mängden koldioxidutsläpp, plus vissa justeringar för de utsläpp som inte är koldioxid. Uppvärmning proportionell mot koldioxidutsläpp, innebär noll koldioxidutsläpp behövs för att stoppa ytterligare uppvärmning, vilket innebär att vi kan definiera en koldioxidbudget.

Koldioxidbudgeten är den area under kurvan för sammanlagda koldioxidutsläpp. Arean i brunt är koldioxidbudgeten, som du kan utläsa från de sammanlagda koldioxidutsläppen i grafen här ovan.

Källa

Lämna ett svar