Grow handlar om åsikter, inte opinion

“Jaha och vad är skillnaden?

Skillnaden mellan åsiktsbildning och opinionsbildning är fundamental. Åsikter formar du inifrån, opinion sker via yttre påverkan.

Jag startade Grow för att jag tror att ett progressivt och demokratiskt samhälle är bättre än ett auktoritärt, hierarkiskt styre. Jag vill påverka människor att se sig själva och världen med kärleksfulla ögon, att öka omtänksamheten och ansvaret för det gemensamma.

Men det kommer inte ske om jag formulerar en idé och trummar in den via reklam och propaganda, det är auktoritära redskap.

Lärande är verktyget vi kan och bör använda för att forma samhället. Genom att tillhandahålla idéer på olika sätt och med många olika metoder kan människor koppla nya insikter till det de redan känner till och skapa en bättre förståelse för ett fenomen.

Och var går gränsen mellan lärande och propaganda?

Gränsen är inte skarp utan en avvägning som beror på sammanhanget, på människors befintliga tankar och vad vi försöker åstadkomma. Men vi kan se gränsen tydligt när någon försöker påverka tänkandet från ett håll utan att lyssna och delta i samtal. Envägskommunikation är det auktoritära sättet. Samtal och konversationer är den demokratiska vägen framåt.

Nya fraser

Fri energi och energiverktyg är exempel på fraser jag skapat. Varför håller jag på med det, vad är det för fel på förnybar energi och hållbarhet?

För att känna inspiration och motivation behöver människor förstå meningen med en idé, i vilken riktning den driver samhället och vilken värld den bidrar till. Mening är avgörande för att forma åsikter, att visualisera en önskvärd väg framåt. Förnybar och hållbar är ord som beskriver funktion men inte mening. Grow handlar om att formulera en framtid som både är funktionell och meningsfull.

Lämna ett svar