Fri energi

Solenergi, vindkraft och batterilagring är fri energi. Alltså inte gratis utan fri!

Fri energi minskar beroendet av stora elbolag, av bränslen och av det nationella elnätet. Hushållens kostnader blir förutsägbara och familjer får större möjlighet att forma sin energiförbrukning, till exempel i samarbete med grannarna. Framförallt minskar fri energi skadliga utsläpp och gör naturen friskare vilket gör allt liv friare, inte minst våra barn som får levare friskare liv.

Med fri energi minskar beroendet av

  • de stora elbolagen
  • elnätet
  • fossila bränslen

Fri energi ger

  • förutsägbara kostnader
  • energiverktyg för hushåll, bostadskvarter, industri och hela kommuner
  • människor möjlighet att forma sin energiförbrukning
  • grannar möjlighet att samarbeta om elförsörjningen

Med fri energi kan människor leva friare liv i en frisk natur.

50 kommentarer

Lägg till din

[…] Fri energi utgår ifrån lokala förutsättningar och anpassas till naturen till skillnad från fossila bränslen som skövlar allt i sin väg. Vertikala vindkrafverk är ytterligare ett exempel på hur den fria energin är mer flexibel, snabb och fångar upp energi på nya, innovativa sätt. […]

Lämna ett svar