Batterilagringens prisfall det senaste decenniet

De senaste tio åren har priset på batterilagring genomgått en spektakulär nedgång vilket öppnat upp för fri energi. Utvecklingen har banat väg för bredare användning av batterier inom olika sektorer och accelererat övergången till ett mer hållbart energilandskap.

Kraftigt minskade kostnader

Priset på batterilagring har sjunkit betydligt de senaste tio åren. Litiumjonbatterier kostade ungefär 10 000 kronor per kilowattimme (kWh) år 2010. Idag ligger priset under 2 000 kronor per kWh, en minskning på över 80 procent. Prisnedgången har gjort batterilagring ekonomiskt överkomligt både för hemmabruk och storskalig användning.

Skalbarhet och massproduktion

Möjligheten att tillverka batterier i större skala har bidragit till prissänkningen. När efterfrågan ökar kan tillverkarna dra nytta av massproduktion för att minska sina kostnader. Genom att investera i effektiva tillverkningsprocesser har batteritillverkare sänkt produktionskostnaderna. Ökad konkurrens på marknaden har också bidragit till prissänkningen.

Teknologiska framsteg

Teknologiska framsteg och forskning har spelat en avgörande roll i prisfallet för batterilagring. Forskare har arbetat med att förbättra batteriernas prestanda, energitäthet och livslängd samtidigt som de minskar kostnaderna. Genom att utveckla nya material och produktionsmetoder har batteripriserna minskat. Satsningar på forskning och utveckling både från regeringar och organisationer över hela världen har också bidragit till prisnedgången.

Europe Residential Battery Energy Storage (R-BESS) (pdf)

Vid årsskiftet kommer de europeiska länderna ha byggt ut sin batterilagringskapacitet till 9,3 gigawattimmar. Den makalösa uppväxlingen av solenergi för med sig en boom även för batterilagring. 420 000 batterianläggningar installeras i europeiska hem i år.

Grow Sverige: Europeiska batterimarknaden växer till 9,3 gigawattimmar

Bildkälla: batterilager

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *