Alla argument mot elbilar är fel. Elbilar kommer att vinna.

Elbilar tar redan över världen. Du har nog sett diagram som visar en kraftig ökning av elbilsförsäljningen. Och du har hört att det satsas miljarder på laddinfrastruktur runt om i världen.

Anledningen till att elbilar tar över är att tekniken har förbättrats – mellan 1990 och 2010 lyckades forskare ta fram litiumjonbatterier som var cirka 2,5 gånger mer energitäta. Sedan skapade vi fabriker och listade ut hur man tillverkar batterier mycket billigare vilket ledde till att batteripriserna sjönk med 97% mellan 1990 och 2018.

När en ny teknik blir billigare än den gamla men kan göra samma saker, väljer människor den nya tekniken.

Elbilen kommer rädda klimatet genom att elektrifiera transportsektorn som står för en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen.

Men…

Kommer inte mineralerna ta slut? Nej!

De har för kort räckvidd!

Nope! De senaste fem åren har elbilars räckvidd ökat så mycket att trettio mil är norm och många går så långt som fyrtio mil. Större batterier, optimerade bilar men framförallt många fler laddstolpar och laddstationer.

But for almost everyone, this occasional minor annoyance will be far outweighed by the fact that with an EV, you almost never actually have to go to a charging station, ever.

EVs charge at your house. So if you drive less than the EV’s total range each day, you’ll actually never have to fill up your “tank” — you just plug it in overnight, and in the morning it’s full and ready to go. That’s something you can’t do with a gas car! Except on long trips, you’ll be forever freed from the regular, tedious task of filling up your car every few days.

Noahpinion: All the arguments against EVs are wrong

Men koldioxidutsläpp då?

Elbilar orsakar väl utsläpp när de produceras?

  • Elbilar använder elektricitet som produceras genom förbränning av fossila bränslen.
  • Att bygga elbilar och infrastruktur för elbilar kräver energi som ofta kommer från fossila bränslen.

So, first of all, if the biggest and heaviest EVs emit only as much carbon as the smallest and lightest internal combustion cars, that’s already a huge environmental win for EVs. On average, EVs currently cut carbon emissions in half relative to gas cars, and over their lifetime this number goes up and up. The reason this is true, btw, is that EVs are much more efficient than gas cars in terms of converting energy into motion, so even if they’re indirectly burning fossil fuels, they’re burning less. We could just leave it at that and call it a day.

Noahpinion: All the arguments against EVs are wrong

Arbetarnas hälsa

När kobolt och litium bryts far många människor illa på grund av usla arbetsförhållanden, till exempel i Kongo. Ja det är en relevant kritik men problemet är övergående. USA, Kina och EU satsar enorma summor på att etablera egen gruvindustri för att få kontroll över produktionen och över förhållandena på arbetsplatser.

Men framförallt…

Lämna ett svar