40% av all frakt till sjöss består av fossila bränslen

Vad händer

Nära hälften av de varor och produkter som världens skepp fraktar är fossila bränslen.

Kontext

Sjöfarten har svårt att minska sina utsläpp. Satsningar görs för att driva skepp med elektricitet, vätgas och ammoniak och med vind. Igår rapporterade jag om fartygsindustrin som använder segeldrift för att minska sina utsläpp. Idag ser vi på saken ur ett annat perspektiv, utsläppen som sjöfarten genererar och vad som orsakar dessa utsläpp.

Cargo ships schlep thousands of millions of tons of cargo around the world every year, belching out 3% of the world’s greenhouse gas emissions as they traverse the seas. But the real damage is done by the contents of their holds. By weight, 40% of maritime trade consists either of fossil fuels on their way to be burned or of chemicals derived directly from fossil fuels.

Quartz: Forty percent of all shipping cargo consists of fossil fuels

Internationell sjöfart orsakar en miljard ton kolidioxidutsläpp varje år vilket innebär att industrin är världens sjätte största utsläppare efter Kina, USA, Indien, Ryssland och Japan.

Men sjöfartens problem slutar inte där. FN producerade en rapport 2019 (pdf) som visar att kol, olja och gas utgör fyrtio procent av alla produkter som transporteras med tankers och annan sjöfart. Dessutom drivs skeppen med den värsta oljan som finns, ur ett klimatperspektiv.

So the 60,000 large ocean vessels are essentially large oil-fired power stations in the middle of the ocean, attached to a transportation device.

Forbes: Calls For Global Shipping To Ditch Fossil Fuels And Meet Climate Goals

Vad har det för betydelse

Men ett problem kan också vara en möjlighet. För varje liter olja vi ersätter med fri energi minskar sjöfartens utsläpp motsvarande fyra deciliter olja. Alternativt ersätter vi oljan som fartygsbränsle med elektricitet, vätgas eller ammoniak.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *