Elektromagnetiska vågrörelser som källa till elproduktion

Vad händer

Sony har utvecklat en modul som fångar och omvandlar elektromagnetiska vågor från TV- apparater, LED-lampor och industrirobotar till användbar elektricitet.

Kontext

The energy harvesting module uses a device’s existing metal parts as part of a receiving antenna for a high-efficiency rectifier circuit

hackster.io: Sony Unveils an Energy Harvesting Chip for “Electromagnetic Noise,” Capable of Milliwatt Outputs

Teknologin är tänkt att användas för att försörja sensorer och annan utrustning som förbrukar väldigt lite elektricitet, ett par milliwatt eller mikrowatt.

the process in which energy is captured from a system’s environment and converted into usable electric power.

Analog Devices: What is Energy Harvesting?

Vad har det för betydelse

Sony utvecklar användningen av material för att samla energi och använda den för små lokala tillämpningar. Detta är nya sätt att fånga energi och visar hur uppväxlingen till eldrift och batterilagring kommer vända upp och ner på invanda föreställningar om energi.

  • Varför diskutera energiförsörjning för en hel nation när vindpustar och fottramp kan generera den elektricitet som din klocka behöver.
  • Varför är elnätet den avgörande faktorn när dina batteridrivna lampor, dammsugare, cykel och blomkrukor kan skicka elektricitet till varandra?
  • Vad gör du med elektriciteten som solpanelen på bilens tak genererar när ditt batteri är fulladdat?

Batterisamhället kommer fungera med det enskilda batteriet som utgångspunkt och hur du kopplar samman batterier avgör vilka roller de kommer spela.

I nyheterna

Lämna ett svar