EU måste satsa på fler Interconnectors som stöd för solenergi och vindkraft

Vad händer

EU bör mångdubbla gränsöverskridande högspänningskablar (Interconnectors) för att klara av den massiva ökningen av fri energi och stödja den europeiska elmarknadens utveckling, enligt en rapport från brittiska Ember.

Kontext

Interconnectors (sammankopplingar) är högspänningskablar som kopplar samman de nationella elnäten. I kombination med marknadsreglerna utgör Interconnectors den Europeiska elmarknaden. Detta är konstruktionen som används för att distribuera elektricitet över kontinenten.

Europa ökar elproduktionen

Europas produktion av elektricitet från fri energi ökar explosivt vilket blottar begränsningarna i det gemensamma elnätet.

Energy Monitor: Europe: Renewables in 2022 in five charts – and what to expect in 2023

Ett mer sammankopplat Europa möjliggör solenergi och vindkraft över hela kontinenten, på optimala positioner för elproduktion och etablering.

Sammankopplingarna har flera viktiga kvaliteter

  • säkerställer tillgången till elektricitet
  • håller nere kostnaderna
  • stödjer etableringen av solenergi och vindkraft

Europe’s electricity system is the world’s largest interconnected grid, with more than 400 interconnectors linking nearly 600 million citizens.

Ember: Breaking borders: The future of Europe’s electricity is in interconnectors
EUs elnät 2021

Expanded grid connections between countries will be a critical building block of a low-cost decarbonised power system.

Europe’s energy transition is accelerating and infrastructure must keep up. This is where electricity grids come in, with a special role for cross-border interconnectors.

Ember: Breaking borders: The future of Europe’s electricity is in interconnectors
EUs elnät 2040

Vad har det för betydelse

Interconnection kan stimulera etableringen av fri energi, som en försäkring om att elektriciteten hittar från källan till användaren, oavsett vilka landsgränser de börjar och slutar inom.

Även om jag är gladast över hur solenergi och batterilagring gör människor friare och mindre beroende av de stora energijättarna kommer kopplingarna inte långt efter. Vi har börjat skapa ett distribuerat elnät, med kopplingar mellan bostadskvarter och hushåll till andra kvarter. Det industriella centraliserade och hierarkiska synsättet ersätts av ett friare, snabbare och mer flexibelt synsätt. Vi behöver fler kopplingar på alla nivåer.

I nyheterna

Lämna ett svar