Ja, det finns tillräckligt med litium i världen för våra elbilar, åtminstone de närmaste decennierna

Vad händer

Många frågar om det finns tillräckligt med litium och andra mineraler som är nödvändiga för att bygga batterier till elbilar och hushåll.

Kontext

Det finns ungefär 22 miljoner ton litium i världen som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att utvinna, så kallade reserver. Anledningen till att mängden ökar 👇 är att vi upptäcker nya fyndigheter snabbare än vi använder dem.

Sustainability by Numbers: Does the world have enough lithium to move to electric vehicles?

Utöver reserverna finns litium som vi känner till eller tror finns men som ännu inte går att utvinna med dagens teknik eller kostar för mycket. 2021 kände vi till 88 miljoner ton litium.

Hur mycket litium behöver vi?

Olika analyser, från Världsbanken, IEA och Xu gör olika uppskattningar av det globala behovet av litium fram till 2050.

Sustainability by Numbers: Does the world have enough lithium to move to electric vehicles?

Med dagens teknik behöver en elbil åtta kilo litium vilket innebär att vi kan tillverka 2,8 miljarder elbilar med befintlig kapacitet.

With our current 22 million tonnes of reserves, we’d get 2.8 billion EVs. With our 88 million tonnes of resources, we’d get 11 billion EVs.

We should also acknowledge that fossil fuel dependency is not the same as a dependency on low-carbon technologies. The surge in demand for minerals for low-carbon tech will be temporary. The transition comes with an initial scale-up stage to build the panels, turbines, and batteries. Think of it like a capital cost. The ‘running’ cost is basically zero.

Sustainability by Numbers: The mineral monopoly: will low-carbon technology be controlled by a few countries?

Mängden litium i världen är alltså inte vårt stora problem. Dessutom finns möjligheten att återanvända gamla batterier.

Hur mycket litium går att återvinna?

Idag återanvänder vi mindre än en procent av litium från batterier. IEA uppskattar att den siffran ökar till sex procent år 2040. Flera av världens stora batteriaktörer, bland annat Northvolt, har en affärsmodell med inbyggd återvinning.

Vårt problem är produktionskapaciteten

Marknaden för elbilar och snart också hem- och kvartersbatterier växer enormt fort. Att produktionen ännu inte möter efterfrågan är ett vanligt fenomen på unga, snabbt växande marknader. Vi behöver bygga ut produktionskapaciteten så fort vi kan för att möjliggöra mer fri energi och sänka världens koldioxidutsläpp. Att EU nu satsar fullt ut på energilagring är väldigt positivt för att vi ska kunna överbrygga glappet.

Världens fem största litiumproducenter är Australien, Chile, Kina, Argentina och Brasilien. I och med att det tar i snitt fem år att etablera ny litiumproduktion kommer de flesta av världens batterier på tjugotalet ha sitt ursprung i dessa länder. Däremot finns stora litiumfyndigheter runtom i världen och i slutet av decenniet lär många länder ha byggt ut sin produktionskapacitet.

Sustainability by Numbers: Does the world have enough lithium to move to electric vehicles?

I nyheterna

4 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar