Vad gör vi med elbilarnas batterier när de tar slut

Vad händer

Den brittiska staden Nottingham har skapat ett mikronät som driver ett antal kommunala byggnader och en fordonsflotta på 200 fordon.

Kontext

Mikronätets energilagring, E-STOR, består av ett hundratal förbrukade bilbatterier från företaget Connected Energy och är konstruerat modulärt för att kunna omformas och byggas ut. E-STOR levereras i containrar med en kapacitet på 360 kilowattimmar, tillräckligt med elektricitet för ett dussin hushåll, och 450 ton i minskade koldioxidutsläpp.

Nottingham’s depot had to undergo a massive power upgrade, requiring a 11,000 volt substation to be built to support all the power-hungry EV chargers. “The amount of power required could be a real problem for some projects,” says Cornes.

But those difficulties could soon be blown away by the turbo-charged growth of EVs, and in turn, the batteries used to power them. By 2030, the secondary lithium-ion battery recycling market is projected to be worth $24 billion.

Reasons to be cheerful: ‘Dead’ Electric Car Batteries Find a Second Life Powering Cities

Vad har det för betydelse

Efter 10 år har elbilsbatterier inte längre prestanda för att driva en elbil men de kan fortfarande tillhandahålla runt 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Greenpeace uppskattar att runt 12 miljoner ton elbilsbatterier finns tillgängliga för återbruk 2030.

I december fattade EU beslut att batterier måste ha ett batteripass som visar detaljerade uppgifter om batteriets leveranskedjor, användning och aktuell kapacitet.

Batterier som återanvänds medför ett minskat behov av metaller och mineraler för nyproduktion. Bristen på tillgängliga mineraler kommer fortsätta åtminstone ett decennium och innebär att återanvändning kommer stå högt i kurs.

När vi återanvänder mineraler och andra naturresurser agerar tekniken i harmoni med naturen och vi rör oss mot balans i kretsloppet. Det är motsatsen till människans beteende i industrisamhället på 1800- och 1900-talen då naturen sågs som en resurs att förbruka. Vi lever fortfarande med detta synsätt men fri energi ger oss en glimt av en framtid där människan ser sig som en del av naturen.

“We won’t be throwing these batteries away in landfill,” says Rizos. “Just look at the market for second hand smart phones. Consumers, manufacturers and retailers will want to reuse them. There’s so much value still in them.”

Reasons to be cheerful: ‘Dead’ Electric Car Batteries Find a Second Life Powering Cities

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar