Träbatterier

Vad händer

Svenska Ligna Energy har utvecklat batterier av lignin som aktiv komponent i batteriet.

Kontext

Lignin är det som håller ihop ett träds fibrer och har förmåga att ladda upp och ladda ur ström. Det är ett av naturens mest allmänt förekommande organiska föreningar. När pappersindustrin utvinner cellulosa ur trä blir ligninet kvar. Oftast eldas det upp som biobränsle.

Ligna Energys använder lignin som huvudkomponent i sina batterier. Lignin är vanligt som restprodukt från trä- och pappersindustrin och kan ersätta litium och bly i batteriproduktion. Utöver lignin används cellulosa, kol och en vanlig ledande polymer som beståndsdelar i batterierna.

Vad har det för betydelse

När batterierna är uttjänta går de att energiåtervinna genom återbruk som en förpackning, eller genom att elda upp dem

– Batteriet, som egentligen är en superkondensator, passar bäst för underhållsfri drivning av elektronik som är stationär. I smarta hus till exempel, för att kunna styra energi och klimat. Det kan dock inte användas som bilbatteri eftersom det inte har tillräckligt hög energitäthet, men skulle funka som mellanlager i laddstationer, säger Peter Ringstad.

ETC: De gör batterier – av trä istället för litium (betalvägg)

”Den har en säker batterikemi. Man kan tugga på den utan att få i sig något farligt. Till skillnad från en litiumcell”, säger han.

Det han biter i är egentligen en tunn plastfilm med ett litet batterilager. Tillsammans med ett lager solfilm utgör detta en av Ligna Energys första produkter som både kan generera och lagra energi.

Dagens Industri: Här blir träbatterierna verklighet

Mellan raderna

Även batteritillverkaren Northvolt arbetar nu med att utveckla träbatterier tillsammans med skogsindustrikoncernen Stora Enso, av ligninbaserat hårt kol.

ETC: De gör batterier – av trä istället för litium (betalvägg)

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *