Elektrifiering av färjor i Norge och Danmark

Vad händer

Norge har en unik politisk miljö och stora naturresurser vilket är idealiskt för utveckling av eldrivna färjor. Att landet kommit långt med elektrifieringen av bilar innebär att laddinfrastrukturen också är utvecklad vilket färjebolagen kan dra nytta av.

Kontext

The MS Medstraum, operated by Kolombus, which administers public transport for Rogaland, a country in western Norway, is the world’s first high-speed electric ferry operating at 23 knots (42.6km per hour) for a full hour on battery power alone. It is expected to cut CO2 emissions by 1,500t each year. 

Energy Monitor: The secret to the rapid electrification of ferries
Corvus Energy: Battery-powered fast ferry MS Medstraum named Ship of The Year

Likt färjorna i Stockholms innerstad har norska Hyke skapat eldrivna färjor men de åker och laddar autonomt, alltså utan att människors medverkan!! Hyke har väckt intresse i flera städer i andra länder, bland annat Paris.

Danska färjan Ellen sjösattes 2020 och trafikerar en rutt mellan öarna Ærø och Als i Danmark, ungefär 22 nautiska mil. Ellen klarar dock 50 nautiska mil innan hon behöver laddas om.

Vad har det för betydelse

Även om färjor står för en liten andel koldioxidutsläpp kan elektriferingen få en stor effekt genom att bygga och optimera batterisystemen för skepp. När en kategori visat att och hur det går att göra kan en annan, som större fartyg, imitera och växla upp.

Siemens Energy gjorde en studie 2015 om kostnader för att växla upp till eldrivna färjor och konstaterade att det skulle vara lönsamt för över sjuttio procent av de norska färjorna.

“More than 70% of Norwegian ferries would benefit economically from being replaced by either fully electric (47%) or hybrid electric (24%) vessels,” concluded a 2015 study conducted by Siemens Energy and the non-profit Bellona. The study found that the potential for operational cost savings outweighed the costs of replacing older diesels models as well as upgrading the grid in remote areas.

Energy Monitor: The secret to the rapid electrification of ferries

I nyheterna

Lämna ett svar