Räcker jordartsmetallerna till alla batterier och solceller?

Vad händer

Finns tillräckligt med råvaror för att driva världen med fri energi? En ny analys bekräftar bilden att det finns tillräckligt med råmaterial men att produktionen är begränsad och med undermåliga arbetsförhållanden.

Kontext

Enligt en ny analys från forskare i Kalifornien finns gott om råmaterial för aluminum, stål och jordartsmetaller som behövs för tillverkning av batterier, solceller och vindturbiner. Däremot är produktionsförmågan begränsad. Det finns för få och för små produktionsanläggningar som omvandlar råmaterial till användbara former.

Annual production of neodymium (Nd), dysprosium (Dy), tellurium (Te), fiberglass, and solar-grade polysilicon may need to grow considerably. Cumulative CO2 emissions related to materials for electricity infrastructure may be substantial (4–29 Gt CO2eq in 1.5°C scenarios) but consume only a minor share of global carbon budgets (1%–9% of a 320 Gt CO2eq 1.5°C 66% avoidance budget).

Joule: Future demand for electricity generation materials under different climate mitigation scenarios

Vad har det för betydelse

We won’t run out of key ingredients for climate action, but mining comes with social and environmental ramifications.

MIT Technology Review: Yes, we have enough materials to power the world with renewable energy

Hur och var vi utvinner metaller är viktigt, för naturen och för samhällens utveckling. Förenklat är utvinningen idag centraliserad till ett fåtal platser, Kina, Kongo, Australien och vi vill decentralisera den jämnt över jorden. Alla länder kommer behöva utveckla sin produktion av fri energi och minska sitt beroende av de aktörer som idag håller i trådarna.

Mellan raderna

Debatten om brist på litium och jordartsmetaller är missriktad. Kol, olja och gas kräver utvinning som är ungefär tusen gånger så stor som den vi behöver för solenergi och batterier. Problemet som diskuteras är alltså en promille (en droppe i havet som det heter) av vad fossila bränslen kräver.

Vad kan jag göra

När vi eliminerat användning av kol, olja och gas och räddat mänskligheten kan vi börja förfina utvinningen av materialen som behövs för framtida energibehov. Tills dess, blicken mot målet, avsluta klimatkrisen! Varje dag kan du påminna människor om det verkliga problemet och att vi ska göra oss av med kol, olja och gas.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *