Solenergin levererar elektricitet i Kongo, Mali, Mauritius, Gambia, Niger och ytterligare ett tjugotal länder på den afrikanska kontinenten

Vad händer

Niger, Elfenbenskusten, Gambia, Malawi, Burkina Faso, Kongo och flera andra afrikanska länder satsar på solenergi. Etableringen går snabbt och ger resultat, inte minst på grund av den goda tillgången till solljus.

Kontext

I Niger byggs tre solparker med en total kapacitet på 40 megawatt men också solcellsdrivna mikronät i tolv byar. I Gambia byggs solenergi som ger elektricitet till 1000 skolor 100 vårdcentraler, huvudsakligen på landsbygden, och ökar tillgången till elektricitet med 20 procent. I Malawi har solparken Nkhotakhota med en kapacitet på 21 megawatt just startats och börjat leverera elektricitet. Nkhotakhota kommer snart utvidgas med 17 megawatt och totalt generera 7 gigawattimmar till landets elnät. På Mauritius byggs fyra solparker med en sammanlagd kapacitet på 60 megawatt.

African countries are moving rapidly towards renewable energy, primarily through their abundant resource of solar. Funding for these projects is coming from a variety of sources — EU, Arab states, US, and Kenya. The size of grids ranges from mini to maxi. While our climate change concern may be focussed on the major energy users of the northern hemisphere, our planet will not remain livable without the co-operation of the southern hemisphere — particularly the emerging economies of Africa.

Clean Technica: Africa Soaks Up The Sun

Vad har det för betydelse

När Afrikas fattigaste delar får tillgång till elektricitet kan de ställa om och börja skapa välfärdssamhällen. I många delar innebär det möjlighet att rengöra vatten och undvika sjukdomar men också skydd; mot hetta, stormar, bränder, översvämningar. Dessutom öppnas möjlighet att bygga modern infrastruktur som datacenter vilket både Burkina Faso och Elfenbenskusten satsar på.

Solenergi ökar ländernas oberoende, från bränslen, banker och kostnaderna för ett nationellt elnät. Att kombinera solenergi, vindkraft och batterilagring i lokala mikronät innebär för många ett skutt i utvecklingen. Africa Minigrids Program är aktivt i 21 länder och arbetar för att finansiera etablering av solenergi och batterilagring i lokala nätverk.

Vad kan jag göra

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *