Batteri- och energilagring ny hörnsten i EUs energisystem

Vad händer

EU- kommissionen har tagit fram en strategi för Europas batteri- och energilagring, ett antal rekommendationer till medlemsländerna. Syftet är att göra lagring till en grundval i EUs utsläppsfria och säkra energisystem.

Analysis has shown that storage is key to decarbonising the EU energy system. By allowing excess electricity to be saved in large quantities and used later when it is needed, it increases a better penetration of renewable energy in the power system.

European Commission: Commission recommendations on how to exploit the potential of energy storage

Kontext

För att integrera fria energislag som solenergi och vindkraft i EUs energisystem behövs metoder för flexibilitet och balansering. Batteri- och energilagring kan förse systemet med just det.

Kommissionen föreslår ökad transparens i nätoperatörernas redovisning av tillgänglig kapacitet och att elhandeln närmar sig ett realtidssystem för att samordna handeln med elektricitet från fri energi.

“To achieve the Union’s climate and energy targets, the energy system is undergoing a profound transformation characterised by

  • improved energy efficiency
  • massive and rapid deployment of variable renewable energy generation
  • more players
  • more decentralised, digitalised and interconnected systems and
  • increased electrification of the economy,”

the EC wrote in its recommendation, adding that that means flexibility resources like energy storage, demand response and interconnection between grids will be key, with the EU projected to reach 69% renewable energy by 2030.

Energy Storage: Energy storage to ‘underpin EU’s secure and decarbonised energy system’ through new strategy

Syftet med kommissionens förslag är att främja innovation, teknologier och förmågor för energilagring, stärka lagringens roll på elmarknaderna och bidra till ökad konkurrens med fossilgasen.

Vad har det för betydelse

I takt med solenergins och vindkraftens etablering får lagring en nyckelroll för att balansera tillgång och efterfrågan på elnätet.

energy storage technologies facilitate the electrification of different economic sectors, notably buildings and transport. For example, beyond the electricity system, thermal storage can contribute to the decarbonisation of the heating and cooling sectors.

European Commission: Commission recommendations on how to exploit the potential of energy storage

Mellan raderna

one of the reforms concerns the possibility for consumers to invest in solar parks and sell excess rooftop solar electricity to neighbours, not only to the supplier bringing another potential income source.

PV Tech: EC proposes electricity market reform to boost renewables

I nyheterna

Lämna ett svar