Sämst i Sverige – den sektor som orsakar störst skada på naturen och de värsta koldioxidutsläppen är svensk industri

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

Mest koldioxidutsläpp av alla orsakar svensk industri som 2021 släppte ut 15,72 miljoner ton koldioxidekvivalenter, drygt 27 procent av Sveriges totala utsläpp.

De största industriella utsläppen kommer från järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt raffinaderier. De största utsläppskällorna är

  • Förbränning av industriella restgaser från koksverk samt järn- och stålproduktionsprocesser.
  • Användning av koks som reduktionsmedel i masugnar i järn- och stålindustrin.
  • Kalcinering av kalksten och dolomit vid cementproduktion i mineralindustri.
  • Förbränning av industriella restgaser i raffinaderier och diffusa utsläpp vid raffinaderier (exempelvis utsläpp från vätgasproduktion samt läckage från rörledningar).
Grow Sverige: Utsläpp av växthusgaser i Sverige
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Järn- och stålindustri5,78
Mineralindustri (exkl. metaller)2,72
Raffinaderier samt distribution av olja och gas2,82
Övrig (gruvindustri. trävaruhandel m.m.)1,14
Kemiindustri1,39
Massa- och pappersindustri samt tryckerier0,82
Metallindustri (exkl. järn- och stål)0,77
Livsmedelsindustri0,27
Totalt 202115,72
Naturvårdsverket: Industri, utsläpp av växthusgaser
Naturvårdsverket: Industri, utsläpp av växthusgaser

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar