Målbild för elektrieringen av Sveriges transporter

Alla klimatproblem går inte att lösa med elektrifiering men det är den enskilt största komponenten för att avsluta den globala uppvärmningen. Grow Sverige ägnar sig åt de områden som går att elektrifiera, alltså transporter, industri och arbetsmaskiner. Lösningarna vi tar upp bygger på uppgifter från Regeringen, IVA, Energimyndigheten, Jernkontoret och Vattenfall och ger en bild av hur Sverige kan växla upp från kol, olja och gas till solenergi, vindkraft och batterilagring. Dessa lösningar är inte bara möjliga, de är snabbare och billigare än alla alternativ.

Fem gånger så stor som den svenska arbetsmaskinparken är våra transportlösningar. Bilar, bussar, lätta och tunga lastbilar, mopeder och motorcyklar samt stora och små båtar ställs om till eldrift. Godstransporter sker i hög utsträckning med tåg.

Batterier är nyckeln till omställningen från bensin och diesel till elektricitet. Batterierna laddas med elektricitet från solenergi, vindkraft, vattenkraft och kanske även kärnkraft om den kan säljas till ett konkurrenskraftigt pris.

  • Den eldrivna svenska personbilsflottan använder 12 terawattimmar elektricitet per år.
  • Lätta lastbilar 4 terawattimmar
  • Tunga lastbilar 12 terawattimmar
  • Motorcyklar, mopeder, bussar 6 terawattimmar

Sveriges transporter behöver alltså 34 terawattimmar (TWh) elektricitet varje år.

Lämna ett svar