Silvermedaljen, med 26% av de svenska koldioxidutsläppen, går till… bilarna!

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

På andra plats i Grows jämförelse över koldioxidutsläpp hamnar inrikes transporter som 2021 släppte ut 15,06 miljoner ton koldioxidekvivalenter, drygt 26 procent av Sveriges totala utsläpp.

Utsläppen från transporter kommer från förbränning av bensin och diesel för att driva fordon.

Naturvårdsverket: Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Personbilar9,35
Tunga lastbilar3,17
Lätta lastbilar1,37
Sjöfart0,64
Bussar0,19
Flyg0,19
Mopeder och motorcyklar0,1
Järnväg0,05
Totalt15,06
Källa: Naturvårdsverket
Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar