Målbild för elektrieringen av Sveriges arbetsmaskiner

Alla klimatproblem går inte att lösa med elektrifiering men det är den enskilt största komponenten för att avsluta den globala uppvärmningen. Grow Sverige ägnar sig åt de områden som går att elektrifiera, alltså transporter, industri och arbetsmaskiner. Lösningarna vi tar upp bygger på uppgifter från Regeringen, IVA, Energimyndigheten, Jernkontoret och Vattenfall och ger en bild av hur Sverige kan växla upp från kol, olja och gas till solenergi, vindkraft och batterilagring. Dessa lösningar är inte bara möjliga, de är snabbare och billigare än alla alternativ.

Den minsta sektorn som ska växlas upp är landets alla arbetsmaskiner. Det utgörs av eldrivna arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävskopor, asfaltsvält, gräsklippare, motorsågar, snöröjare och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används vid byggen och för underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

När vi byter ut maskinparken minskar vi inte bara koldioxidutsläppen utan även föroreningar, kostnader för sjukvård och bränslekostnader.

Förutom den nya maskinparken och tillhörande batterier behövs årligen 8 terawattimmar (TWh) elektricitet.

Ett svar på ”Målbild för elektrieringen av Sveriges arbetsmaskiner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *