Vägen framåt för Sverige ut ur klimatkrisen

Vad händer Senaste veckan har jag uppdaterat Grows problembeskrivning och målbild för att ge en enkel och pedagogisk bild av

Läs mer

Målbild för elektrieringen av Sveriges industri

Alla klimatproblem går inte att lösa med elektrifiering men det är den enskilt största komponenten för att avsluta den globala

Läs mer

Målbild för elektrieringen av Sveriges arbetsmaskiner

Alla klimatproblem går inte att lösa med elektrifiering men det är den enskilt största komponenten för att avsluta den globala

Läs mer

🎆 🎉 Gott nytt år 2023 🍾 🎇

Vilket år! Grow gick startade försiktigt i februari med en nutidsanalys, en målbild och en femårsplan. Senaste månaderna har du

Läs mer