Vägen framåt för Sverige ut ur klimatkrisen

Vad händer

Senaste veckan har jag uppdaterat Grows problembeskrivning och målbild för att ge en enkel och pedagogisk bild av hur Sverige bäst tar sig ut ur klimatkrisen.

Kontext

Industrin och transporterna är våra stora utsläppare och det är med elektrifiering som vi eliminerar deras utsläpp. Uppgifterna är hämtade från de bästa källor jag kunnat hitta; Regeringen, Vattenfall, IVA, Energimyndigheten, nån SOU och Jernkontoret.

Den minsta sektorn som ska växlas upp är landets alla arbetsmaskiner. Det utgörs av eldrivna arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävskopor, asfaltsvält, gräsklippare, motorsågar, snöröjare och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används vid byggen och för underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

Grow Sverige: Målbild för elektrieringen av Sveriges arbetsmaskiner

Vad har det för betydelse

En positiv iaktaggelse är att transporter släpper ut nästan lika mycket som industrin men kräver en sjättedel så mycket elektricitet i drift, vi kan alltså växla upp till eldrivna fordon enklare och snabbare än vad utsläppssiffrorna antyder. Denna utveckling har tagit fart och kommer bli ännu tydligare under 2023.

Industrins uppväxling kommer ta längre tid, i synnerhet infrastruktur och etablering av vätgas i tillräckligt stor skala. Däremot underskattar många analytiker accelerationen för fri energi, som sker globalt med standardiserade teknologier och där kostnadskurvan pekar rakt nedåt.

Tillgången till elektricitet är på rubrikerna idag men bristen är tillfällig. I takt med utbyggnaden av vindkraft, solenergi och batterilagring kommer industrin skapa/ få tillgång till den energi som behövs för att avsluta användandet av kol, olja och gas.

Mellan raderna

EU satsar stort på fri energi och energilagring vilket har stor inverkan på Sveriges utveckling och riktning för energin.

Vad kan jag göra

Var och en av oss kan agera på olika nivåer, det personliga och egna hushållet, lokalt i föreningar och företag samt i debatten och politiken.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *