Tidvattenkraft

Vad händer

Tidvattenkraft har funnits länge men teknikutvecklingen har tagit fart i Europa det senaste decenniet. Svenska Minesto utvecklar så kallade tidvattendrakar och etablerar just nu en energipark på Färöarna. Brittiska Sustainable Marine har tagit fram flytande plattformar för tidvattenkraft i samarbete med det tyska företaget Schottel Hydro. EU finansierar ett open source- projekt för utveckling av designverktyg för energi från havsvatten.

Kontext

Ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelser för att utvinna energi. I praktiken är det antingen höjdskillnaden mellan hög- och lågvatten eller själva strömmarna som bildas när vattnet förflyttas över jordklotet som man utnyttjar för energiutvinning.

Wikipedia: Tidvattenkraftverk

East River som rinner mellan Manhattan och Brooklyn i New York har starka strömmar och staden har tre tidvattenkraftverk på prov där.

Vad har det för betydelse

Tidvatten rör sig regelbundet och förutsägbart vilket innebär att tidvattenkraftverk kan fungera som en sorts kombinerad elproduktion och lagring. Förutsägbarheten medför att övrig elproduktion och lagring kan planeras utifrån den mängd elektricitet som tidvattnet levererar.

Mellan raderna

Det är inte bara kommersiella aktörer som utvecklar teknik för energi från tidvatten. DTOcean är en open source- community med utvecklare som tar fram designverktyg för energi från havsvatten och gör allt tillgängligt för allmänheten.

I nyheterna

Lämna ett svar