Solel som tjänst

Vad händer

Solel som tjänst för privatpersoner är ett vanligt elabonnemang men elektriciteten produceras med solenergi. ETC El och Telge Energi erbjuder sådana abonnemang. För ett företag innebär tjänsten att en energiaktör äger och sköter en solenergianläggning på företagets byggnader. Solkompaniet är ett exempel på energiaktör som erbjuder denna tjänst.

Kontext

Solel som tjänst kan innebära ett fast lågt pris med längre avtal utan att ta egen risk eller betala någon investeringskostnad. Beroende på avtal kan det också innebära att företaget får ökad kontroll över elproduktion och distribution. Lantbrukare, fastighetsägare, industrier och bostadsrättsföreningar söker modeller för sin elförsörjning som är tillförlitliga, där priset inte flukturerar och som är praktiskt genomförbara vilket den här sortens tjänster tillhandahåller.

Leasing av solceller
Leasing av solceller innebär att man som bostadsägare hyr en solcellsanläggning. Företaget som man leasar av äger alltså anläggningens på ens tak. I stället för att göra en stor investering själv betalar man månadsvis till företaget som äger, driver och underhåller anläggningen.

Vad har det för betydelse

För en del handlar det om att uppnå miljömål, för andra att spara pengar medan ytterligare någon ser solceller som ett sätt att nå ut med hållbarhetsbudskap till kunder. Att solcellerna ofta sitter direkt på det egna taket kan skapa en extra känsla av stolthet.

Det som främst skiljer affärsmodeller för solceller åt är fördelningen av risker, ansvar och kompetenskrav

Alight: Köpa tjänsten: leverantörens risk och ansvar

Mellan raderna

Även forskare efterlyser modeller för finansiering av solenergi, till exempel energigemenskaper där flera hushåll går samman och producerar elektricitet tillsammans.

Energigemenskaper – dela el med andra
Energigemenskaper innebär att många personer går ihop för att producera, dela och konsumera förnybar energi lokalt. Enligt Energimyndigheten beskrivs de som ett effektivt sätt att möta energiomställningens utmaningar.

– Om vi ska kunna öka mängden solenergi i Sverige måste vi se till att fler får tillgång till solceller, inte bara de med villor och som har råd att köpa en anläggning, säger Amanda Bankel, som är doktorand på avdelningen för Innovation and R&D Management vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Den nya studien visar att det finns en bristande samsyn i hur forskare, beslutsfattare och företag ser på affärsmodeller inom solenergi. Bland annat har affärsmodeller som riktar sig mot energigemenskaper fått stor uppmärksamhet inom forskning och beslutsfattande på exempelvis EU-nivå. En energigemenskap innebär att många personer går ihop för att producera, dela och konsumera förnybar energi lokalt.

forskning.se: Sverige behöver fler lösningar för solenergi

Företag

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *