Automatiserad montering av havsbaserad vindkraft

Vad händer

Norska Windspider har konstruerat ett självgående kransystem för montering av vindkraftverk till havs. Kransystemet använder de delar av vindkraftverket som redan är på plats för att ta sig upp och utföra arbeten högre upp, som en spindel.

Kontext

Mellanstora vindkraftverk har fördelen att kunna fraktas av bogserbåt direkt från land men storskalig havsbaserad vindkraft monteras på sjön vilket kräver mycket resurser och personal.

  • WindSpider Pro has sufficient lifting capacity to install or replace all parts of an offshore wind turbine, including the nacelle.
  • Can be used inshore as well as offshore, for fixed and floating turbines.
  • Eliminates the need for large and expensive jack-up vessels, and hence increased availability.
Windspider: Products

Vad har det för betydelse

I takt med vindkraftens spridning och etablering har produktionskostnader sjunkit och efterfrågan ökat. Monteringen har fått ökad betydelse och blivit en flaskhals, marknaden monterar så mycket och fort den kan.

Windspiders kransystem mer än halverar monteringskostnaderna.

Mellan raderna

Windspider kan arbeta under mycket hårda förhållanden utan avbrott. Kransystemet når högre och kan hantera tyngre utrustning än manuella motsvarigheter.

I nyheterna

Lämna ett svar