Vilka energislag hjälper människor samarbeta

En måttstock jag brukar använda för att bedöma teknologier är om de hjälper människor att koppla samman och samarbeta.

Till exempel hade jag initialt svårt för iPhone tills jag bedömde den med denna måttstock. iPhone hjälper människor kommunicera med varandra. Den kan stärka människor och fungera som ett samarbetsverktyg, ja med vissa förbehåll.

Det är också en del av förklaringen till varför jag har svårt för kol, olja, gas och uran. I relation till dessa teknologier är en människa svag. Vi blir beroende av leverantörens gunst och kan inte påverka relationen på något annat sätt än genom att ignorera den. Inte speciellt samarbetsvänligt.

Distribuerade nätverk som World Wide Web är konstruerat för samarbete. Vi blir alla starkare när vi skapar kopplingar till varandra.

I motsats till detta hamnar kontroll och makt i ena änden av relationen i centraliserade, toppstyrda system.

Att försöka forcera fram lösningar uppifrån är sällan en bra metod.

I don’t think our governments, our energy market bodies and our energy corporates are getting the energy transition right. They are struggling to get the social approval they need for the big expensive decisions that they are making. They are trying to pave the way for billion dollar investments in transmission lines, offshore wind farms and hydrogen futures, and it is unsurprising that they face a growing chorus of resistance.

Switched On: ‍The future of energy is community energy

Lokala grupper har en stor fördel jämfört med de stora energibolagen och nationella politiker. Deras bild av verkligheten bygger på fysiska förhållanden och begräsningar, alltså verkligheten. Om ett bostadskvarter ofta får strömavbrott beror det på att elnätet av någon anledning inte räcker till. Problemet är uppenbart, inte en siffra i ett kalkylblad.

Most of the communities I visited on my travels were not fighting, they were building. Building the clean energy future they wanted to see.

Dessutom ägnar sig lokalt engagerade människor åt att skapa och bygga lösningar. De bryr sig mer om att agera än vem som gör det.

So community energy is the answer to going fast, and to going in the right direction.

Switched On: ‍The future of energy is community energy

Slutsats

När vi kan välja ska vi satsa på de små, distribuerade systemen.

Källor

Lämna ett svar