Dansk vågkraft fångar rörelser horisontellt

Vad händer

Wavepiston är ett danskt bolag som utvecklat en teknik för vågkraft som består av en kedja med plattor som rör sig horisontellt med vågorna.

Kontext

Bojarna bär tyngden från de kedjade ankarna. Den gråa kedjan består av ett antal energifångare som länkats samman direkt under ytan.

När vågor möter energifångarna skjuts plattor fram och tillbaka. Plattorna pumpar sjövatten in i ett rör. I röret möter vattnet en turbin som omvandlar rörelsen till elektricitet.

På grund av den lätta och flexibla strukturen, modulära design och optimerade förtöjning är kostnaderna väsentligt lägre än liknande system.

Demosystemet består av en kedja med 24 energifångare plus turbingenerator. Totalt 200 meter långt och 8 meter brett.

Vad har det för betydelse

Wavepistons konstruktion kan hantera väldigt starka strömmar på grund av den lätta konstruktionen som rör sig med vågorna.

Precis som solenergi och vindkraft behövs inget bränsle för att driva vågkraft. När systemet är installerat får vi elektriciteten på köpet.

I nyheterna

Lämna ett svar