Europeiska batterimarknaden växer till 9,3 gigawattimmar

Vad händer

Vid årsskiftet kommer de europeiska länderna ha byggt ut sin batterilagringskapacitet till 9,3 gigawattimmar. Den makalösa uppväxlingen av solenergi för med sig en boom även för batterilagring. 420 000 batterianläggningar installeras i europeiska hem i år.

Europe Residential Battery Energy Storage (R-BESS) (pdf)

Vad har det för betydelse

EU som helhet och dess medlemsländer behöver publicera strategier och mål för energilagring för att ge allmänheten, myndigheter och investerare visshet och en guide att följa.

Mellan raderna

Even though the attachment rate between solar and storage is increasing, the untapped market potential for BESS remains huge, even more when considering that over 90% of European buildings are still without solar systems.

European Market Outlook For Residential Battery Storage 2022–2026 (pdf)

Kontext

Som Grow skrev igår utvecklas den svenska batterimarknaden snabbt, ja faktiskt snabbare än de flesta andra men de fem största europeiska marknaderna för batterilagring har just nu nära 90% av den europeiska marknaden. Tekniken finns och vi kan ta fram råmaterial för att bygga kapacitet men utan ett klart mål, en klar plan eller finansiering går utvecklingen mycket långsammare än vad som är möjligt. Det innebär att Europa fortsätter släppa ut enorma mängder koldioxid som vi skulle kunna minska radikalt.

Men…

The main headwinds preventing installations from being even higher have been a lack of installers and a shortage of battery cells. Installation is a much greater proportion of overall costs for residential than commercial and industrial (C&I) or utility-scale.

Energy Storage News: Europe to hit 9.3GWh of residential battery storage by end of 2022

Folk säger…

“Många har nog inte insett vilken total ändring det kommer att bli” – Dan-Eric Archer

I nyheterna

SolarPower Europe expects Poland and Sweden to be the next big markets. It forecasts they will have an 8% and 6% market share respectively, the second and third-largest that year. For Sweden, this is because of the combination of a rapidly growing PV market, subsidies for storage and its position as the country with the highest penetration of EVs (43% of new car sales in 2021).

Energy Storage News: Europe to hit 9.3GWh of residential battery storage by end of 2022

Hur mycket är en gigawattimme

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar