Batterilagring växer snabbt och vi är på väg mot en väldigt annorlunda energimarknad

Vad händer

Försäljningen av stationära batterier ökar snabbt. Fyra gånger fler har beviljats grönt avdrag för att installera energilagring i år än under hela 2021.

Svensk Solenergi: Antal installationer av energilager som beviljats grönt avdrag

Vad har det för betydelse

Den ökade försäljningen innebär att priserna på batterier fortsätter sjunka, inte bara i Sverige utan globalt. Elnätet avlastas när hushållen lagrar elektricitet i sina batterier och utnyttjar den kapaciteten när elpriserna skjuter i höjden och vid strömavbrott.

Mellan raderna

Ett distribuerat energilandskap växer fram. Elfordon står för en stor del av den växande batterimarknaden och nu börjar tekniken för överföring från fordonen etableras. Storleken på batterierna i elbilar är väsentligt större än det som finns i hus (5-10 gånger större) och kan med fördel användas för att fylla både hushållens energilager såväl som andra ändamål.

Kontext

Sverige ligger dock en bra bit efter många andra länder när det gäller batteriinstallationer, som till exempel Australien, Tyskland och Storbritannien. Bland annat för att vår stora mängd vattenkraft utgör en naturligt balanserande kraft i elsystemet.

– Många har nog inte insett vilken total ändring det kommer att bli. Den globala tillverkningskapaciteten om några år kommer ligga på uppåt 7 000 GWh batterier per år. Det vet vi genom de investeringbeslut som tagits för batterifabriker runt om i världen. Idag ligger den på några hundra GWh.

– Det kommer alltså snart tillverkas cirka 10 kWh batterier per människa på jorden, varje år.

Tidningen Energi: ”Batterier kommer ändra elsystemet”

Men…

Elnätsoperatörerna sitter i en monopolsituation och arbetar utifrån modeller som motverkar en fri marknad för energilagring. Investeringar får vänta eller blir inte alls av på grund av operatörernas kontroll.

Folk säger…

Bra med solpaneler och när man redan gör det är det vettigt att också ha batteri. Man kan spara pengar genom att använda batteriet till exempel på eftermiddagarna när elpriset är högt. Plånboken viktigast men även klimatet har betydelse.

I nyheterna

Ett svar på ”Batterilagring växer snabbt och vi är på väg mot en väldigt annorlunda energimarknad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *